Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for februari, 2016

Inte ens hälften av bankkontoren hanterar kontanter. Många småföretagare tvingas därför förvara dagskassorna i affärslokalen eller i hemmet. Bankomater plockas bort för att snabba på avskaffandet av kontanter. Ett kontantfritt samhälle må vara bra för bankerna, men dåligt för oss andra.

Riksbanken ger ut sedlar och mynt, men ansvaret för att distribuera kontanterna ligger på fem storbanker. Dessa banker äger bolaget Bankernas Depå AB, som hämtar kontanterna hos Riksbanken och kör ut dem till bankernas depåer och bankomater. Bolaget kan som monopolist själv sätta priset på kontanter, vilket påverkar detaljhandelns pris för att hantera sedlar och mynt. Samma fem storbanker äger också majoriteten av bankomaterna genom bolaget Bankomat AB.

Samhällets tillgång till kontanter är således helt beroende av att bankerna har ett intresse av att det ska vara enkelt och billigt för privatpersoner och företag att använda sedlar och mynt. Tyvärr har bankerna inget intresse av detta. Tvärtom så vill bankerna få full kontroll över alla betalningsflöden genom att påskynda övergången till ett kontantfritt samhälle. När kontanterna är avskaffade kan bankerna nämligen höja priset på korttransaktioner och införa nya avgifter.
Vi är nästan där. Sverige ligger i EU:s bottenskikt när det kommer till bankomater per invånare. I mindre orter får företagare och privatpersoner åka flera mil för att göra uttag. De företag som vill göra insättningar av dagskassorna på bankkontoren hänvisas ofta till att anlita värdetransportföretag istället. Småföretagare tvingas på så sätt acceptera ofördelaktiga avtalsvillkor och högre kostnader för kontanthanteringen. Säsongsbaserade företag och företag i glesbygd med dålig internetuppkoppling får allt svårare att bedriva verksamhet eftersom kunderna sällan har kontanter.

Kontanter är bra. Kontanter förhindrar att bankerna får monopol på betalningsflödena. Kontanter sparar pengar åt företag som slipper höga kortavgifter och är ofta en förutsättning för att småhandlare, säsongsbaserade företag och loppmarknader ska kunna existera. Kontanter ökar vår motståndskraft mot oförutsedda händelser såsom elavbrott och systemkrascher som omöjliggör kortköp.

Måhända är ett kontantfritt samhälle på sikt oundvikligt. Men under övergången måste hänsyn tas till att sedlar och mynt kommer att användas som betalningsmedel i många år framöver. Därför bör Riksbanken ta tillbaka ansvaret för kontantförsörjningen med målet att tillgängligheten ska öka. Dessutom bör det införas en reglering gällande hur höga kortavgifter bankerna får ta ut av handeln.

Adam Rydström

företagarombudsmannen vid tankesmedjan Den Nya Välfärden

Allt ovanstående är citerat ur Enköpings-posten som fått det från ”Den nya välfärden”. Jag har inga kopplingar till den tankesmedjan och vet inte vad den står för i övrigt men denna text är vettig och viktig.

 

Read Full Post »

Sea shepherds stoppar de sista tjuvfiskarna som fiskade antarktisk ”tooth fish”. Fartyget kommer att sänkas och befälen får böter eller fängelse. Yesss!

Jag stödjer Sea shepherds, främst genom att köpa en del av deras grejer – win win. 🙂

 

 

Read Full Post »

Egentligen vet vi ju om vad vi håller på med. Vi vet att det inte funkar att pumpa ut CO2 i atmosfären och tro att allt ska förbli som det är, vi vet att ändliga resurser är som de kallas – ändliga och vi vet att vi, inte längre så himla sakta, förgiftar vår livsmiljö och arter vi är beroende av. Ändå fortsätter vi därför att det kortsiktigt är för jobbigt att ändra oss.

Jag har förut skrivit att om vi avstår att ställa om planerat så kommer vi att ställas om av omständigheter vi själv skapat men inte förstått och om en planerad omställning känns orimlig eller omöjlig eller allt för jobbig så kan jag lova att den oplanerade omställningen blir värre, långt värre.

Nu var ju Einstein inte biolog och citatet som tillskrivs honom är troligen någon annans, likväl är det tänkvärt.

If the bee disappeared off the surface of the globe then man would only have four years of life left. No more bees, no more pollination, no more plants, no more animals, no more man.

Varför allt detta nu då? Jooo…. Bina har inte mått bra på ett tag, och de mår inte bättre.

DN: Massdöd av bin hotar matförsörjningen – nu är det ju ingen massdöd, än. Men som sagt, bina mår inte bra och vi borde kanske tänka oss för en del. Även den som skiter i bina kan ju i alla fall betrakta dem som en av många indikatorer, som kanariefåglarna man hade i gruvorna förr, fast för miljön i stort.

Read Full Post »

Valet i USA

Funderat lite på vad som händer i USA med han Trump, nu fattar jag.

The pursuit of the lesser evil means that the best the American people are supposed to hope for is the continuation of the current state of things—that’s what you get, after all, if your only talking points fixate on stopping things from getting worse—and for most Americans today, the current state of things is unbearable. Cratering wages and soaring rents, a legal environment that increasingly denies even basic rights to everybody but corporations and the rich, an economy rigged to load ever-increasing costs on working people while funneling all the benefits to those who already have too much—well, you can fill in the list as well as I can. If you don’t happen to belong to the privileged classes, life in today’s America is rapidly becoming intolerable, and the “realistic” politics that both parties have pursued with equal enthusiasm for decades are directly responsible for making it intolerable.

The archdruid förklarar i inlägget ”The Decline and Fall of Hillary Clinton”

Read Full Post »

Coolt?

Read Full Post »

Att samla sig

Det finns tillfällen när det blir för mycket och jag behöver samla mig. Jobbiga händelser eller svåra utmaningar kan bli överväldigande, i såna lägen känns det bra att hitta lite inre lugn.

  • Sit in your chosen quiet place in the most comfortable position possible (laying down, sitting back, or sitting cross-legged, for example.
  • Consciously allow your muscles to loosen up and physically relax them
  • Breathe in deeply and exhale slowly: nothing forced, just try to introduce some regularity in it.
  • Focus your eyes upon a stationary object that is “tranquil” and non-moving
  • Clear your mind, yet think briefly about what it is that you face. What you are doing is imprinting the event and making it more harmless in your mind.
  • Allow your eyes to close, focusing upon your breathing, and regulating it
  • Think positive thoughts: that you will overcome the upcoming challenge
  • Minimize the challenge: tell yourself that (even if it is not good) it is not so great that you cannot overcome it.
  • When you feel ready, end the session and stand up slowly

En annan metod, för andra omständigheter, är att gå igenom det kommande i huvudet. Att försöka se vad som ska ske och gå igenom det, föreställa sig hur man agerar i det ena och det andra fallet samt vilken väg, vilka handlingar, som leder till framgång.

Mental träning är inte att förakta. Inom vissa gränser kan visualisering och mental förberedelse ge samma effekt som faktiska fysiska övningar.

Read Full Post »

Notiser

Det förefaller mig märkligt och intressant att vi, samhället, bygger större, snabbare och mer spektakulärt i ekonomiskt tuffa tider. Tider jag inte ser kommer att bli bestående bättre utan istället materiellt sämre ju längre fram vi blickar. Jag önskar att man la ned hela höghastighetssatsningen och ansträngde sig för att få fram väl fungerande spårtrafik som kunde serva fler stationer.

Med oljan mellan $30 och $35 per fat är det förstås vansinne att tänka på tider av oljebrist, kan man tycka. Själv ser jag hela situationen som nån slags kramper i systemet, inte dödsryckningar, inte än, men något är riktigt snett när vi har billig energi samtidigt med dålig ekonomi. Efterfrågebrist, smaka på det.

Nu kommer någon att tänka eller säga att det inte alls är så, det är för att det pumpas så mycket. Nja, kolla utvecklingen av global BNP och global oljeutvinning så ser man att båda har vikit från den historiska kurvan men att BNP vikit mer. Efterfrågebrist – huvudsakligen. P.g.a. tidigare höga priser p.g.a. brist på billig olja.

Jag gnetar vidare med mitt. Det senaste är att den vedeldade bastun nu är i det närmaste klar. Vi kan numer tvätta oss även när samhällsservicen är försvunnen. Känns fint.

Read Full Post »

nasajan

Read Full Post »

För varmt i polarregionen och för lite is i havet. 2016 har fått en bra start för att slå rekorden som sattes 2015. Grattis, eller?

Read Full Post »

Vi lever i en ekonomi som alltmer bygger på lånade pengar. Vilka konsekvenser får ländernas allt ökande statskulder och finns det någon väg ut ur skuldmaskinen?
Kan ses till tis 15 mar 2016

Om man bortser från den tidvis taffliga berättarstilen och har en gnutta förkunskaper är Dokument utifrån: Skuldmaskinen klart sevärd, det finns klart sämre saker att nyttja 51 minuter åt.

Read Full Post »

Older Posts »

toxicolour

Din guide i kemosfären

Urvaken

Prepping för alla!

Our Finite World

Exploring how oil limits affect the economy

Förberedd

Det du önskar att du hade läst innan det händer. En blogg om vardagstrygghet och krisberedskap i ett allt mer sårbart samhälle