Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Länsstyrelsens miljödirektör Göran Åström menar att det var oron bland lokalbor och Viltskadecenters bedömning att Södertörnsvargen skulle kunna angripa barn som gjorde att man sköt vargen.

En enda varg på Södertörn, som är ett ganska stort område söder om Stockholm, utgör tillräckligt stor risk för Södertörnsborna, speciellt barnen, att den fick skjutas. Vargar (flera alltså) som ingår i flockar som rör sig runt, och i, byar utanför storstäderna utgör, enligt myndigheterna, ingen risk för boende – vare sig vuxna eller barn. Åtminstone inte tillräcklig risk för att man ska få skjuta bort de vargar som kommer in i byarna och fram till husen.

Märkligt hur olika farliga vargarna är i olika delar av landet.

Vi förstår alla att det inte handlar om att olika vargar är olika farliga utan om att det är viktigare att skydda barn till Stockholmare eftersom Stockholmare är många fler än lantisarna. Stockholmarna kan ju rösta bort politiker, eller skapa oro i samhället, om deras politiker inte skyddar Stockholmarna. Lantisarna däremot är få och spridda, de kan inte göra så mycket så dem kan man strunta i.

Man borde göra om hela vargjaktssystemet så att vi kunde ha frilevande vargar som inte stör människornas verksamheter.

Annonser

2017

Näst varmaste året hittills, slaget bara av 2016, är till ända. Under året slog de samlade skulderna på jorden nytt rekord och är nu uppe i ca tre miljoner miljoner kr. Vidare har skjutningarna i Sverige nästan nått upp till en om dagen i snitt vilket är störande, även om det mest drabbar folk som ”är kända av polisen”. Under året hittades också nya oljefyndigheter, ca 7 miljoner fat – lägst sedan 1940 – och det kan ställa till problem framöver. Så har det varit en del naturkatastrofer, de kostar pengar, ungefär tre miljoner miljoner kronor där också – lite oklart om den siffran gäller världen eller USA, oavsett vilket är det också näst högsta uppmätta. Kostnaderna beror till stor del på orkanerna som drabbat USA samt den stora skogsbranden i Kalifornien. Det har förstås hänt saker i andra delar av världen också, många bilder i länken.

Idag finns en nyhet om snö i Sahara och delar av USA har det väldigt kallt vilket får en del att tro att det inte finns någon global uppvärmning. Att det är knasigt varmt på andra ställen – varifrån nyheter inte når dem som tror så – verkar inte spela någon roll.

Personligen märker jag klimatförändringen på att det är betydligt mindre snö på vintrarna där jag bor än det brukat vara från sjuttiotalet och framåt. För 20 år sedan fick jag ploga mycket varje vinter. Nu har jag sålt snöslungan som monteras på traktorn och har bara plogbladet kvar. Har behövt det en gång hittills denna vinter.

Vid fritidsstugan är det, i mitt tycke, gott om snö även om grannarna klagar på att det är för lite för årstiden och inte kallt nog. Visst går det att köra skoter på sjön men marken bär inte skogsmaskinerna riktigt.

Min tidigare gissning att senast 2017 skulle proppen gå ur och ekonomin krascha kom på skam. Hoppas att även 2018 hinner passera så jag kan spara ihop lite mer slantar och få fritidsstugan klar för permanent boende i händelse av kris.

Mot ljusare tider

Nu har det vänt, midvintersolståndet inträffade 17.28 idag så nu går vi (långsamt) mot ljusare tider. Dags att börja planera odlingarna för 2018?

2017 blir ett dyrt år sett till kostnaderna för klimatrelaterade katastrofer. Drygt $300 miljarder hittills, andra plats – åtminstone sen 1970.. Trenden ser ut att vara stigande.

Jag gissar att kostnaderna för den senaste branden – som fortfarande är i full gång, i Kalifornien, inte är med där. Räknar man förlorat virkesvärde, inkomstbortfall och förstörd egendom blir det nog ytterligare flera miljarder. Ändå är det väl mest salt i såren för de som drabbas direkt av branden och förlorar sina hem, sin hemort eller närstående. Än så länge går det åtminstone att försäkra sig

 

Arktis borta

Inte det geografiska område som benämns Arktis förstås, det finns kvar. Men den Arktiska miljön är inte som den var och kommer inte tillbaka inom våra, våra barns eller våra barnbarns livstider. Vi har passerat en brytpunkt.

I en krissituation hotar kaos och svält i Sverige enligt en studie från krigsvetenskapsakademin som också menar att landet inte kan möta ett angrepp. Artikel finns på DN, inte dold bakom betalvägg – tack för det!

Spännande att se hur, och av vilka, detta bemöts.

Pension, eller inte

Pensionsåldern höjs med olika regler och det förvånar mig. Vi har ett antal yngre människor som behöver jobb och kostar pengar via A-kassa eller olika former av bidrag. Sen har vi ett antal personer som har jobb och har jobbat i många år. Jag förstår att man inte kan ersätta en 63-årig läkare med en 21-åring med gymnasieutbildning utan arbetslivserfarenhet, det är inte så jag menar.

Men allvarligt, lite snabbutbildningar inom de yrken där man faktiskt och praktiskt kan ersätta folk skulle göra att vi kunde byta unga arbetslösa mot äldre pensionärer utan så stora kostnadsökningar. Jag tycker det finns ett behov av lite pedagogiska förklaringar här, till varför vi inte gör så.

Ur ett annat perspektiv är det en väntad utveckling. Trots att vi sägs öka produktiviteten har vi inte råd att behålla pensionsåldern. Jag frågar mig vart vinsterna av den ökade produktionen tagit vägen, varför vi inte får mer fritid och mindre arbete. Eller egentligen frågar jag mig inte eftersom de flesta av oss vet vad som händer med vinsterna av ökande produktivitet.

För framtiden ser jag en kombination av två fenomen: Resursbrist som gör råvaror och energi dyrare eller gör dem till bristvaror respektive kraftigt ökad automatisering som gör att långt färre behövs för att producera det vi idag producerar.

Det blir många arbetslösa, höga krav på dem som har arbete och dyrare att ersätta dem.

APKALYPSO

och självhushållning

Urvaken

Prepping för alla!

Familjeprepping i Norden

Vägen fram till fullständig självförsörjning i flerårigt krisläge för en familj på 6 personer i södra Sverige. Pust och hurra!

Our Finite World

Exploring how oil limits affect the economy

Förberedd

Det du önskar att du hade läst innan det händer. En blogg om vardagstrygghet och krisberedskap i ett allt mer sårbart samhälle