Feeds:
Inlägg
Kommentarer

I en krissituation hotar kaos och svält i Sverige enligt en studie från krigsvetenskapsakademin som också menar att landet inte kan möta ett angrepp. Artikel finns på DN, inte dold bakom betalvägg – tack för det!

Spännande att se hur, och av vilka, detta bemöts.

Annonser

Pension, eller inte

Pensionsåldern höjs med olika regler och det förvånar mig. Vi har ett antal yngre människor som behöver jobb och kostar pengar via A-kassa eller olika former av bidrag. Sen har vi ett antal personer som har jobb och har jobbat i många år. Jag förstår att man inte kan ersätta en 63-årig läkare med en 21-åring med gymnasieutbildning utan arbetslivserfarenhet, det är inte så jag menar.

Men allvarligt, lite snabbutbildningar inom de yrken där man faktiskt och praktiskt kan ersätta folk skulle göra att vi kunde byta unga arbetslösa mot äldre pensionärer utan så stora kostnadsökningar. Jag tycker det finns ett behov av lite pedagogiska förklaringar här, till varför vi inte gör så.

Ur ett annat perspektiv är det en väntad utveckling. Trots att vi sägs öka produktiviteten har vi inte råd att behålla pensionsåldern. Jag frågar mig vart vinsterna av den ökade produktionen tagit vägen, varför vi inte får mer fritid och mindre arbete. Eller egentligen frågar jag mig inte eftersom de flesta av oss vet vad som händer med vinsterna av ökande produktivitet.

För framtiden ser jag en kombination av två fenomen: Resursbrist som gör råvaror och energi dyrare eller gör dem till bristvaror respektive kraftigt ökad automatisering som gör att långt färre behövs för att producera det vi idag producerar.

Det blir många arbetslösa, höga krav på dem som har arbete och dyrare att ersätta dem.

En artikel om hur makten, med exemplet Kina, inte bryr sig så mycket om vad folk tänker och säger men desto mer om vad det gör eller uppmanar till att göra. Vi lever förstås i en demokrati men jag antar att det finns försök att påverka även här.

Frankrike stoppar en last svamp från Vitryssland på grund av för hög radioaktivetet.

Bostadsmarknaden

 

Istället för att bygga nödvändiga skyddsvallar, bygga ut de rörledningar som kan ta emot regn, skapa ytor där vattnet kan samlas utan att göra alltför stor skada och erbjuda husägare i de värst drabbade områdena ersättning så att de kan hitta en ny bostad, går resurserna till akutinsatser som bara håller golvet torrt till nästa storm. Så är det till en del redan i Skåne.
Idag betalar i många fall inte de som bor i villor eller i flerbostadshus, som ligger i storm- och översvämningsdrabbade områden, en försäkringspremie som täcker den kostnad kommande översvämningar för med sig. Istället fördelas kostnaderna mellan alla försäkringstagare.
Men med de stigande havsnivåer och kraftigare oväder som klimatförändringarna leder till är det en tidsfråga innan vissa husägare får svårt att försäkra sina hem på grund av återkommande översvämningsskador.

Klimatförändringarna märks nu tydligast på att det inte är nån ordning på vädret. Sommar och vinter uppför sig inte som de ska och medan vi verkar få det för blött får andra det för torrt. Skogsbränderna i Kalifornien hotar fler städer och riskerar att brinna vidare förbi Jul.

Ännu en brand

 

Jag skriver då och då om skogsbränder. För något år sedan var det Ryssland och Kanada och Kalifornien och Portugal och sen dess har det varit Ryssland och Kalifornien och Kalifornien och Ryssland och nu är det Kalifornien igen.

Självklart kan man inte säga att den ena eller den andra branden beror på klimatförändringar, det är – för varje brand – bara vädret som ställer till det, så att bränderna blir större och svårare att släcka. Men när vädret ändrar sig från det vanliga tillräckligt ofta och bränderna dyker upp tillräckligt ofta, oftare än vad bränder brukar göra och ovanligt väder oftare än det brukar vara ovanligt så kan man nog med fog tala om en väderförändring.

En bestående väderförändring = förändrat klimat.

i min värld är klimatförändringarna synliga och de allt vanligare bränderna en följd av det ändrade klimatet och det, det är något jag tycker är obehagligt.

APKALYPSO

och självhushållning

Urvaken

Prepping för alla!

Familjeprepping i Norden

Vägen fram till fullständig självförsörjning i flerårigt krisläge för en familj på 6 personer i södra Sverige. Pust och hurra!

Our Finite World

Exploring how oil limits affect the economy

Förberedd

Det du önskar att du hade läst innan det händer. En blogg om vardagstrygghet och krisberedskap i ett allt mer sårbart samhälle