Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for mars, 2015

Två citat

Jag är ingen stor fan av Michael Ruppert, trots det uttrycker han väldigt stringent något jag funderat över. (Min fetning.)

The human race now is only going to be concerned, not with an ideology, but what allows them to survive. Capitalism, socialism and communism are all terms that need to tossed in the trash can immediately because all of them are created on the assumption of infinite resources.

Han citerar, som svar på vad han kommit fram till om mänskligheten och sakernas tillstånd, bibeln.

The love of money is the root of all evil.
/Timotheos 6:10

Sen berättar han om aporna på en ö där man testat atomvapen. Man lär några av aporna att tvätta kokosnötterna innan de äter dem. Andra apor lär sig av de första och när den hundrade apan tvättar sin nöt är den kritiska massan uppnådd och alla apor börjar tvätta kokosnötterna. Ruppert avslutar med att han vill vara den hundrade apan. Fint sagt. Att han sen var lite underlig i andra avseenden… Tja, det påverkar inte ovanstående.

Annonser

Read Full Post »

Kraftig ökning av antibiotika till djur bäddar för svårare antibiotikaresistens.

Vi kanske inte måste sluta äta kött men vi måste föda upp djuren på ett sätt som bidrar till öppna landskap och inte leder till resistenta bakterier, säger han.

Att som idag föda upp djur i stora monokulturer som är idealiska för utveckling av resistenta bakterier innebär raka motsatsen.

Vi måste vara rädda om den antibiotika vi har tillgång till, det är en högst begränsad resurs! Strama är ett led i arbetet mot antibiotikaresistens i Sverige. De samarbetar med en mängd internationella organisationer för att försöka rädda antibiotikas effektivitet, speciellt ReAct jobbar världsövergripande med det.

När jag påstår att antibiotika är en begränsad resurs menar jag inte att vi har problem att få tag i antibiotika, nej problemet är att bakterierna lär sig att tåla den. Ju mer antibiotika vi släpper ut via djurhållning och avlopp dess fler bakterier lär sig leva med det. Ju fler sorter som blir verkningslösa desto färre har vi kvar så de används mer och sprids mer och så lär sig bakterierna även dem. 😦 Jag vet bara vad jag läser och det finns en hel del verkligt insatta människor som är riktigt oroliga. Hur skulle ditt och din familjs liv sett ut utan verksam antibiotika? Jag hade varit ensam istället för att ha fru och barn.

Något helt annat nu. Om man går i skolan och ett litet gäng tuffingar är snälla mot en del och dumma mot många – aka mobbare, är det bra eller dåligt om ett eller flera av barnen säger ifrån då? Även om de som säger ifrån blir utsatta, inte får godis av tuffingarna och kanske rent av får utstå tråkningar?

Jag har funderat lite över det med Wallström och Saudi. Visst förlorar vi pengar på det – kanske – och visst är vi lite mycket av ett världssamvete i våra egna ögon. Det finns fog för kritik, men ändå. Jag tycker det är himla schysst att någon säger ifrån. Det känns lite falskt att hålla på och kritisera mänskliga rättigheter och demokratiunderskott och samtidigt göra stora affärer med, och vika sig för, vissa grupper. Jag tycker, långsiktigt, att det var rätt som hon gjorde. Har jag missat något?

Några notiser som avslutning:

Read Full Post »

En skattehöjning på bränsle kommer även att drabba min familj. Vi pendlar tillsammans 10 mil om dagen, det går två bussar mot stan på morgonen, en hem på eftermiddagen och en hem vid 17-tiden, så det funkar inte att åka buss. Det blir 200 mil i månaden, snittförbrukning kring 0,6 l/mil ger 120 l/månad. som med en höjning på 0,44 kr/l (diesel) gör 53 kr/månad. Det spelar ingen roll, det låga oljepriset kompenserar just nu med marginal och jag tycker det är principiellt rätt att höja skatten på energi men skatterna på arbete borde sänkas.

Ur ett kollaps- eller hållbarhetsperspektiv är det bra om vi gör av med lite energi men har jobb åt många. Visst, med låga skatter och låga arbetsgivaravgifter blir det kanske många enklare jobb, trista jobb, som görs av människor istället för av maskiner men det måste vara bättre än att många går utan jobb. Vi kan också förvänta oss mer jobb och tråkigare jobb, även oavlönat, när nedgången sätter in på allvar. Man kan titta på hur det sett ut i Grekland, när ekonomin gått ned har många flyttat ut på landet och lever på ett annat sätt.

Några ekonomer tycker att ECB borde använda QE till offentliga utgifter som att bygga och renovera infrastruktur eller att de borde ge pengar till folket. God idé, då kommer pengarna ut i verkligheten och sätter snurr på ekonomin – som man ju önskar – men chansen att så kommer att ske är nog ytterst ytterst liten. Sker det blir jag förvånad på riktigt.

Handelsavtalen TPP och TTIP får (rättmätig) kritik från olika håll. Nu har det via wikileaks dykt upp dokument som ger bränsle till motståndselden avseende TPP men det finns förstås de som ser fördelar.

Vattenbristen i Brasilien leder till energibrist och i Kalifornien oroar man sig inte bara för bristen på vatten i reservorarerna; grundvattnet ligger också pyrt till. Jag funderar emellanåt över vad som händer om, eller när, det faktiskt blir akut vattenbrist i Kalifornien. Det är många människor som bor där och mycket grödor som odlas där. Det blir inte vackert på något sätt om vattnet blir för dyrt. Kalifornien är en av världens största ekonomier.

Här hemma har vi gott om vatten, just nu är det lite för mycket, hunden vill inte gå några längre promenader och blir lite fnattig. Dikena är överfulla och på åkrarna står det vatten. Jag undrar över om det blir mer så i framtiden varefter klimatet förändras – Sverige tillhör ju dem som ska få varmare och blötare. Regniga vintrar alltså. 😦 Vi får väl se hur det går med det eftersom Golfströmmen har saktat ned.

Read Full Post »

F*** Monsanto

Nä, jag menade ”Fail Monsanto”.

Monsantolobbyist hävdar att Glyfosat är ofarligt att förtära men vägrar dricka ett glas. 😛

BTW:

Read Full Post »

Jord

Read Full Post »

Andra skriver

The Archdruid ser tecken på att frackingindustrin är på väg i putten, när det än sker blir det intressant att se vad som händer med resten av ekonomin.

Så här ska en sjölejonunge inte se ut. De ska vara små knubbiga saker.

Desdemona despair rapporterat om omfattande tjuvskytte på elefanter i Kongo, att det finns tre kvar av en viss art av noshörningar och att de inte kan föröka sig, om svältande sjölejonungar i massor, att 14% av europas vildbiarter är utrotningshotade vet man trots att bara 43% av dem undersökts – siffran lär alltså stiga när resten undersöks. Plasten vi människor dumpar i naturen gör saken värre och nu hittar man den överallt i form av små partiklar, exempelvis i iskärnor, öl, musselkött, djuphavssediment, fritt i havet samt i skinnet på både vildfångad och odlad fisk.

Read Full Post »

Enligt WHO är glyfosat, den aktiva substansen i bl.a. Roundup från Monsanto, troligen carcinogent. De jordbrukare som gjort sig beroende av ”Roundup ready”-grödor har nu en svår omställning framför sig om de inte väljer att ta risken och vara kvar i Monsantos grepp. Det återstår att se om även maten som framställs blir sämre än mat utan glyfosat. Det kan vara på sin plats att fundera lite extra över maten man äter över huvud taget, mycket otrevligt får vi i oss den vägen.

När jag ändå är inne på jordbruk så är det lätt att fråga sig hur den av FN förväntade vattenbristen kommer att slå mot skördarna. Enligt FN finns det en risk att vi får en svår och betydande vattenbrist inom femton år. Om det är femton år, tjugo år, tjugofem år eller kanske tio år är rätt oväsentligt – alla ligger de inom mina barns livstid, statistiskt sett även inom min.

De skriver om att vi kanske bara kommer att ha 60% av det vatten vi behöver. Självklart blir fördelningen ojämn. I vissa områden kommer det rimligen att bli obeboeligt eller närapå, i andra områden tillräckligt med vatten och några kommer förstås få för mycket. Kalifornien är ett område som definitivt har problem och inte kan förvänta sig några stora lättnader i närtid.

Det vore kanske lämpligt att våra styrande begrundade detta och agerade för att främja svenskt jordbruk så att vi kan försörja oss själva i högre grad än de 50% (ja, siffrorna i länken har försämrats) vi ligger på idag, nu när vi använder diesel, konstgödning och glyfosat. Det verkar dock vara helt fel tänk om man betraktar hur svensk jordbruksnäring behandlas. Cornucopia? har ett illustrativt exempel på skillnaden i tillämpning av EU-direktiv mellan Sverige och Skottland.

Litet kraftverk

Att Sverige som har gott om vatten ska följa samma vattendirektiv som t.ex. Spanien med en helt annan situation är också konstigt och leder till att många gamla och fungerande vattenmiljöer och småkraftverk förstörs. Jag menar inte att man ska låta förstörda vattenmiljöer fortsätta att vara men i de fall – och de är många – där vattendirektiven ställer till problem utan att gynna miljön borde de ignoreras. Avgifterna i samband med de här frågorna är dessutom galet satta. För en del småkraftägare är det billigare att riva och vara utan än att gå igenom en tillståndsprocess och eventuell ombyggnad. Detta trots att ombyggnaden inte alltid gör någon miljönytta utan är en skrivbordsprodukt.

Såväl när det gäller jordbruk som kraftgenerering och en mängd andra områden menar jag att Sverige behöver ett småskalighetsdirektiv. 🙂 Givetvis är stordrift fördelaktigt i många avseenden men inför en osäker framtid borde vi satsa på diversitet även när det gäller produktionsformer – vi vet inte vad som kommer att fungera bäst om tjugo eller femtio år.

Jag är något av en dysterkvist, det medger jag, men med så många signaler om klimatförändringar, växande folkmängd, trängd ekonomi och oro i världen förstår jag inte att man kör på som vanligt och till synes ignorerar riskerna för bland annat vår livsmedelsförsörjning. Man väl de ekonomiska riskerna som mer akuta och långsiktighet är svårt i det rådande ekonomiska systemet. Det ska bli intressant att se, framåt sommaren, vad som händer med oljepriset och ekonomin om USAs oljelager blir fulla.

Read Full Post »

Older Posts »

APKALYPSO

och självhushållning

Urvaken

Prepping för alla!

Familjeprepping i Norden

Vägen fram till fullständig självförsörjning i flerårigt krisläge för en familj på 6 personer i södra Sverige. Pust och hurra!

Our Finite World

Exploring how oil limits affect the economy

Förberedd

Det du önskar att du hade läst innan det händer. En blogg om vardagstrygghet och krisberedskap i ett allt mer sårbart samhälle