Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for november, 2017

En notis bara. Nätverksproblem på Nya Karolinska skadade hjärtpatient. Se artikel hos DN. Komplexa system låter oss vara effektivare när de fungerar. Det finns dock en konflikt mellan komplexitet och tillförlitlighet. Ju mer komplex tekniken blir dess effektivare blir den men också känsligare för störningar. Någon gång når tekniken en punkt där den är så känslig att alla störningar gör att effektiviteten går ned. Då har man nått förbi den punkt där det var dags att hejda sig och lita på gamla beprövade metoder.

Ny teknik ska bara införas om den medför förbättringar, totalt sett, och då måste man också titta på störningskänsligheten. Men kanske är det så att det är billigare med skadade patienter och färre personal och därför rationellt, ur ett strikt ekonomiskt perspektiv, att införa mer och mer avancerad teknik – även om den inte funkar som tänkt.

Read Full Post »

Snubblade över detta

Jag förstår inte. Hur kommer det sig att människor faller mellan stolarna på det här sättet? Nä, jag tror inte att det handlar om att andra grupper får det som Nils ovan borde få, jag uppfattar det som att det är knasiga regler som är verklighetsfrånvända.

Om det är så att det handlar om att det saknas pengar för de som är i Nils situation så kan det lösas genom att standarden sänks något för alla som behöver hjälp med mat och bostad. Öppna skolmatsalarna för frukost och middag för dem som inte har råd med något och bygg byar med campingstugor att bo i. Då sparar man in pengar för dyra lägenheter, gör fler lägenheter tillgängliga så att bostadsbristen försvinner och alla får mat och tak över huvudet.

Jag antar att du som läser kan ha invändningen att det är ovärdigt att bo i en campingstuga och äta i en skolmatsal. Ja, det kan tyckas så men är det värdigare att vara i Nils situation?

 

Read Full Post »

Jätteintressant att man hittat fem nya antibiotika som biter på bakterier som är resistenta mot det mesta vi hittills använt. Jag hoppas verkligen att dessa nya antibiotika inte kommer att användas i djuruppfödning, speciellt inte förebyggande syfte eller för att främja djurens tillväxt. Mycket av den antibiotika vi hittills haft har använts felaktigt i djurindustrin och det är en starkt bidragande orsak till att vi har så mycket problem med antibiotikaresistens.

Read Full Post »

Bilden ovan visar förändringen av belysning i världen. Den kommer från en artikel som hittas här. Sammanfattat så ökar den belysta ytan och utstrålningen av ljus och förändringen visas från 2012 till 2016.

A central aim of the “lighting revolution” (the transition to solid-state lighting technology) is decreased energy consumption. This could be undermined by a rebound effect of increased use in response to lowered cost of light.

Artikeln beskriver ett intressant fenomen, nämligen det att när vi skaffar effektivare, eller på annat sätt bättre teknik, i förhoppningen att vi ska göra av med mindre energi och i förlängningen nyttja tekniken för att minska vår påverkan på klimat och miljö, så blir det ofta tvärt om. Fenomenet är välkänt och går under benämningen Jevons paradox.

Det går förstås att spekulera kring orsakerna till att det blir så men det blir ofta så. Jag skrev i förbigående om det när jag funderade över tillväxt i början av bloggen. För mig bekräftar det en del av ett mönster som visar att tron på att teknik ska rädda oss ur klimatproblem och resursbrist är felaktig.

Nån gång kommer vi att behöva leva på mindre resurser än vi gör idag. Två frågor jag undrar mycket över är när nedgången börjar på allvar och om vi kommer att förbereda oss eller bara åka med. Jag har förstås inga svar men när jag ser mig omkring kommer jag att tro. Jag tror inte vi kommer förbereda oss, inte alls så som vi skulle behöva i alla fall och jag tror nedgången kommer bli högst påtaglig under mina barns levnad, troligen kommer även jag hinna drabbas av den.

Syftet med den här texten? Bara att reflektera över att saker jag fått förklarat för mig och tänkt på verkar stämma och en liten huvudskakning åt tanken att mer och bättre teknik ska rädda oss så vi kan leva vidare som vanligt ungefär. Det kommer vi inte att kunna, eller inte våra barn i alla fall.

Och nej, vi kommer inte att räddas av fusionskraft eller emigration ut i universum.

Read Full Post »

Ett socialpsykologiskt experiment som visar hur till och med kortvariga, små förändringar i vår upplevelse av makt förändrar vårt sätt att tänka och känna går till på följande sätt. Försökspersoner får titta på en bild som illustrerar samhällsstegen, och instrueras att jämföra sig själva antingen med dem som befinner längst ner (vilket framkallar en upplevelse av makt) eller med dem som befinner sig högst upp (vilket skapar en känsla av maktlöshet). I nästa steg får de till uppgift att skriva bokstaven E i pannan på sig själva, så att den blir rättvänd för personen de har framför sig.

Resultatet är slående: de som inges en känsla av makt i det första momentet får svårare att ta andras perspektiv, och skriver därför oftare fel, så att E:et blir spegelvänt för andra men rättvänt för dem själva.

Jag tror vi behöver hierarkier för att få vårat komplexa samhälle att fungera. Jag tror också att vi behöver bli mer noga med vilka vi ger makt. Citatet ovan kommer från en artikel som handlar om MeToo men den har poänger som är giltiga för annat också.

Det sägs att makt korrumperar. Det kan vara så men jag tror att det finns ett annat fenomen som har med makt och korruption att göra som kan vara viktigare.

Power attracts the corruptible. Suspect all who seek it … We should grant power over our affairs only to those who are reluctant to hold it and then only under conditions that increase that reluctance.  /Frank Herbert

Bokserien Dune är en av de mest fascinerande SF-serier jag läst, citatatet ovan kommer därifrån liksom det nedan.

All governments suffer a recurring problem: Power attracts pathological personalities.

Jag vet att det är naivt att använda en science-fiction-bok som måttstock i ett verkligt samhälle men, det är möjligt att filosofiska resonemang eller samhällsvetenskapligt relevanta tankar ibland framförs i ovanliga sammanhang. Filosofer och samhällsvetare måste inte hålla till vid sina institutioner eller ens vara kända som sådana. Det blir bara så mycket svårare att få gehör för tankar som framförs i udda sammanhang av okända personer. Med det sagt menar jag att citaten ovan, trots källan, har giltighet.

Vi måste alltså vara på vår vakt mot vilka vi ger makt, och det är jättesvårt. Jag har lite erfarenhet från politiskt liv och från arbetslivet. I det politiska livet är det ofta den som är bäst på att föra fram sin idé som får makt, inte den som har de bästa idéerna. I arbetslivet har de jag uppfattat som vänliga och kompetenta (ofta informella) ledare sällan fått ledande positioner. Jag tror det i huvudsak beror på att de för det första varit ointresserade och för det andra inte tillräckligt makthungriga.

Tänker man ihop citaten ovan är det, givet att man tror på dem, lätt att förstå att det blir tokigt. Kombinera den insikten med människans benägenhet att bländas av kändisskap och att falla för vältalighet så är det nästan självklart att vi får fel personer i maktställning.

Vältalighet? Måhända tycker du dig se igenom vältaligheten? Jag inbillar mig att jag gör det, ibland i alla fall. Men kanske har du, som jag ryckts med av ett tal i en film nån gång.

Oavsett om man håller med talaren eller ej så är det väldigt skickligt framfört, i synnerhet givet sammanhanget. Vältalighet, eller retorik, var känt, utbildat inom och utnyttjat redan på grekernas och romarnas storhetstid. Det är inget konstigt och går att lära sig, i Sverige gör vi det i allmänhet inte medan en del andra länder har det med redan i grundskolan, här får man gå kurser om man inte har talets gåva från födseln.

Så vi tar makthungriga, ofta korrumperbara personer som är vältaliga och sätter dem i en situation som minskar deras medkänsla. Så låter vi dem styra våra liv, våra företag och vår civilisation. …och undrar varför det går på tok.

Jag vet, karisma betyder så mycket, vem orkar lyssna på en tråkig person?

Vi kanske måste inse att vi har de här bristerna, att vi bländas av kändisskap, att vi låter dem som vill ha makt få makt och att vi lyssnar på hur saker sägs snarare än vad som sägs. Vi kanske behöver lyssna på de lågmält tråkiga, eller hjälpa dem att föra fram sina tankar. Gör vi inte det så kommer samma sorts människor ta sig till makten som hittills och då kommer världen fortsätta åt samma håll den är på väg åt nu och den riktningen leder inte till något lockande tänker jag.

Därför: Ta reda på vad som egentligen sägs, vad som driver de som säger det och fundera på om de verkligen är lämpliga att få makt. Hitta folk du önskar ska ha makt för att de är bra människor och be dem ställa upp och stötta dem. Oavsett om det gäller politik, chefsskap eller vem som får vara tongivande i kompisgänget.

 


 

Ytterligare livsvisdomar från Dune:

All governments suffer a recurring problem: Power attracts pathological personalities. It is not that power corrupts but that it is magnetic to the corruptible. Such people have a tendency to become drunk on violence, a condition to which they are quickly addicted.

 

Governments, if they endure, always tend increasingly toward aristocratic forms. No government in history has been known to evade this pattern. And as the aristocracy develops, government tends more and more to act exclusively in the interests of the ruling class — whether that class be hereditary royalty, oligarchs of financial empires, or entrenched bureaucracy.

 

If you think of yourselves as helpless and ineffectual, it is certain that you will create a despotic government to be your master. The wise despot, therefore, maintains among his subjects a popular sense that they are helpless and ineffectual.

 

Bureaucracy destroys initiative. There is little that bureaucrats hate more than innovation, especially innovation that produces better results than the old routines. Improvements always make those at the top of the heap look inept. Who enjoys appearing inept?

 

I must not fear. Fear is the mind-killer. Fear is the little-death that brings total obliteration. I will face my fear. I will permit it to pass over me and through me. And when it has gone past I will turn the inner eye to see its path. Where the fear has gone there will be nothing. Only I will remain.

Read Full Post »

Klimatet tar sakta mer plats i populärkulturen, kanske får vi se mer även i ”finkulturen” så småningom. Jag tänker på Pharrell Williams grej med att framföra en låt som inte fick spridas utan ska sparas i 100 år då den får avlyssnas. Men, den är inspelad på en lerskiva som lagras vid frankrikes kust så att om haven stiger tillräckligt blir inspelningen förstörd.

Jag vet inte ett smack om Pharrell, var tvungen att googla, men att en artist som tydligen är känd gör en sån grej och även kommer med i modemagasinet Vouge är spännande och en gnutta hoppingivande. Inte för att jag bryr mig om mode men det finns många som gör det och kanske lyssnar de på honom och kanske kan det leda till något. Hoppet är ju det sista som överger oss…

For Pharrell, change also boils down to passing the baton from the current generation making policies to the next one. “They don’t need to hear it as much as the old folks,” he said of climate change. ”These kids don’t feel there’s a necessity to own a car—they’ll Uber or they’ll Lyft. They don’t feel like they have to have a big house on the hill—they will Airbnb. They were born into a shared space. The older generation was sold the American dream that was like, ‘Okay, you have to own a house, you have to have two cars, you need the picket fence.’ That was a marketing scheme. Kids now are like, ‘Those are your rules.’ They have a different appreciation of how to treat the world.

Jag hoppas verkligen att han har rätt för min känsla är att allt för många i mina barns generation är som de flesta av oss; full fart rätt in i kaklet.

Read Full Post »

Read Full Post »

Read Full Post »

EU-adeln

Jag kan inte beskriva det lika sarkastiskt snyggt som Cornucopia? gör så jag skickar er vidare dit. Läs och begrunda.

GP skriver också om det, inte lika raljant som Cornucopia? men ganska skarpt.

Expressen undrar över konsekvenserna av mötet, inte ur perspektivet EU-adel mot Göteborgs medborgare utan de (inter-)nationella följderna av ”den sociala pelaren”. Värt att läsa och fundera över.

Read Full Post »

m_bix125fig1Bilden ovan länkar till en sammanfattning av en artikel du hittar här.

Read Full Post »

Older Posts »

toxicolour

Din guide i kemosfären

Urvaken

Prepping för alla!

Our Finite World

Exploring how oil limits affect the economy

Förberedd

Det du önskar att du hade läst innan det händer. En blogg om vardagstrygghet och krisberedskap i ett allt mer sårbart samhälle