Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juni, 2016

Över 4 miljoner år sedan vi var över 400 ppm CO2 och nu är vi det, även i Antarktis som är bland de sista att notera höjda CO2-halter

.Korallblekningen, som beror på höga havstemperaturer, är nu värre än någonsin i historisk tid. Den förväntas förvärras.

De förhoppningar jag haft att vi ska fixa det här genom att ta vårt förnuft till fånga, ändra vårt levnadssätt och göra allvarliga försök att styra runt de värsta farorna, de är i stort sett borta. Vi kommer att släpas igenom förändringarna, ovilliga och oförberedda och förbanna vår tidigare dumhet.

Mina potatisar kommer fint, palsternackorna ser ok ut, tomater och chili verkar ta sig men jag är sen med dem. Jag behöver nog växla upp omsorgen om mina odlingar, de är lite styvmoderligt behandlade och som vanligt är det för mycket ogräs i dem.

Read Full Post »

Några miljöaktivister tar sig upp på ett utvändigt entrétak 100 m från riksdagen, där vecklar de ut en banderoll samtidigt som det är partiledardebatt! Spelar det någon roll att det var partiledardebatt? Rosenbad, där taket sitter, ligger på andra sidan vattnet från riksdagen.

Löfven vill inte uttala sig om säkerheten kring Rosenbad men att detta är en allvarlig händelse säger han gärna. Jag säger precis tvärt om. Händelsen var inte allvarlig, den bristande säkerheten som tillät händelsen är allvarlig. Det är nästan så det är bra att de genomförde aktionen – ur ett rent säkerhetsperspektiv – det ökar förhoppningsvis skyddet så att riktiga terrorister som vill skada människor inte kan ta sig upp på taket.

Löfven säger att det inte är demokrati och att den typen av metoder är helt förkastliga. Lööf säger att det inte är en miljömanifestation utan ett allvarligt brott. Falsk dikotomi där, det kan ju faktiskt vara både och. Det här riskerar att leda till att den samhälleliga dialogen avstannar, det är mycket allvarligt, säger Lööf.

Varför skulle fyra miljöaktivister på ett entrétak leda till att den samhälleliga dialogen avstannar? Det retar mig ordentligt att man tar såna stora ord mot aktivisterna när det egentliga problemet är bristande säkerhet.

Angående själva aktionen är jag kluven, men det är bara för att jag är starkt oroad av vad som händer med miljö och klimat. Jag känner att miljö- och klimathot är så allvarliga att civil olydnad och spektakulära påhitt är ok för att väcka uppmärksamhet. Men jag skulle inte vara lika positivt inställd om det varit finanshajar,nazister, jehovas vittnen eller nån annan intresseinriktning jag inte gillar som gjort samma stunt. Alltså gillar jag egentligen inte metoden men ser mellan fingrarna när det gäller något jag sympatiserar med och det är ju inte hållbart.

Samtidigt är det i mitt tycke väl stora ord och svarta rubriker om att några klättrat upp på ett entrétak, ute. ”Om de tagit sig in skulle det vara ännu allvarligare!” Inte allvarligare, om de tagit sig in hade det varit allvarligt. Men det gjorde de inte och vad vi vet hade de ingen intention att göra det så varför ens dra upp det när man inte vill kommentera säkerheten?

Att det är så dåligt skydd att de kunde ta sig upp på taket utanför Rosenbad är allvarligt men allvarligt talat, är det de gjorde så himla allvarligt? Vad jag försöker uttrycka är att händelsen i sig inte är allvarlig, att några miljöaktivister sätter upp en banderoll, det är inte allvarligt. Det allvarliga, enligt min mening, är att de kunde göra det och den åtskillnaden ser jag inte i några uttalanden.

En tanke som dyker upp är när det är ok att använda utomparlamentariska metoder och vilka metoder som i så fall är ok. Så gott som alla som använder såna metoder gör det rimligen ur övertygelsen att de kämpar för det goda och det rätta, även om få ser det som kämparna ser. Är civil olydnad alltid rätt eller aldrig rätt? I vilka fall i så fall? Är andra utomparlamentariska metoder någonsin rätt? När i så fall?

Hur vet man om kampen är ädel och rätt? Vad är ont? Jag tror det går att komma fram till en del svar om vad som är säkert rätt och gott samt vad som är säkert ont och fel men det finns en stor stor gråzon av osäkra alternativ däremellan. Det är en diskussion jag gärna skulle ha med någon eller några i lugn och ro.

Kanske kan man hitta nån vägledning i utilitarismen om man kompletterar den med kravet att inte orsaka lidande för någon. Tyvärr målar man omedelbart in sig i ett hörn för vem är jag att bedöma någon annans lidande? Kanske finns det människor som lider väldigt av att inte ha 100 ggr mer pengar än samhällets genomsnitt, andra kanske lider om de inte får utöva sina speciella böjelser som kan vara hur otrevliga som helst. Men ändå, att maximera den totala lyckan utan att orsaka skada eller att det sker på någons bekostnad eller åt minstone utan att någon får det nämnvärt sämre än de flesta bör väl kunna vara en riktlinje.

I så fall: Att veckla ut en banderoll som uppmanar till att hålla kolet kvar i marken är en uppmaning att göra något gott som kommer många till godo framöver och bidrar till minskat (eller mindre ökat) lidande för kommande generationer. Är det en god och rätt handling? Definitivt bättre än att skjuta folk för att de har fel tro eller spöa människor för att de kommer från fel plats i alla fall.

Read Full Post »

En slags födelsedag, eller i alla fall ett startskott att lägga på minnet. Sommaren 2016 skördade anthroposophic global warming (AGW) eller på svenska, människoskapad global uppvärmning, sitt första offer bland däggdjuren.

873

En liten oansenlig råttliknande sak som levde på stora barriärrevet har försvunnit från sin enda levnadsmiljö. Havshöjningen som i området är större än det globala medelvärdet krympte vegetationen i råttsakernas livsområde från 22.000 m2 till 650 m2 från 2004 till 2014 och den totala landytan över högvatten från 40.000 m2 till 25.000 m2 mellan 1998 och 2014. Havshöjningen och taskigt väder har också ställt den lilla ön där de bodde helt under vatten vid flera tillfällen och därmed förstört gnagarnas habitat och dränkt djuren.

Det är väl nån slags bemärkelsedag värd att lägga på minnet?

Read Full Post »

Notiser

Utsikten här från toppen blir varken klarare eller vackrare. Jag är nyfiken på vart det tar vägen. Riktningen är klar, åtminstone för mig, men destinationen undrar jag över.

För egen del har jag slagit gräs idag. Jag har en plätt lerjord, förutom där jag försöker odla, som jag tänkt att jag ska försöka få upp mullhalten på. Jag slår en del av gräset och tänker att det ruttnar snabbare och kanske blir godare för maskarna så de drar ned mer i marken så mullhalten höjs. Hoppas kan jag i alla fall. Funderar på att köpa lite klöverfrö så att klövern tar upp kväve ur luften och dessuom är den mums för humlor och andra kryp.

Det gräs jag inte slagit nu tänkte jag låta gå i blom så att det blir mer nästa år. Det är ett litet experiment bara. Nån som vet hur det funkar med sånt? Kanske ska man gödsla lite så att det blir mer gräs och därmed mer mull? Men gödseln är ju mest kväve så klövern borde göra nytta där så jag slipper gödsla med annat. Lite hästskit och halm skulle förstås vara fint och så försöka hitta ett sätt att bruka ned det i jorden utan att ta kål på alla maskar…

Read Full Post »

VMA

En ”satsning” på att göra VMA känt. Kanske är jag bara en gammal surgubbe men jag är inte så imponerad: http://vmahalland.se/sv/

Read Full Post »

Angående oljepriset skriver Gail Tvergerg på Our Finite World intressant och utförligt om en del missuppfattningar kring oljepriset och varför $50/fat är långtifrån nog för att klara ekonomin.

Hon argumenterar att när priset stiger får vil tillgång till mer olja, det går att utvinna även svårare källor, därför medför ökat pris större tillgång på olja. Det är en intressant vändning av tanken att priset stiger på grund av brist som är det vanliga sättet att betrakta tillgång och efterfrågan.

Det blir två effekter som kämpar mot varandra. Den ena är att ökat pris ger större utbud. Den andra är att ökat pris medför minskad efterfrågan därför att oljan blir för dyr, allt mer av vinsterna äts upp av utvinningskostnader. Därmed blir mindre pengar kvar för att avlöna arbetare och medelklass vilka med sin konsumtion driver resten av ekonomin som går ned så efterfrågan minskar än mer.

De två effekterna skapar alltså en gunga, eller pendel, som slår mellan två lägen. Högt oljepris med dålig lönsamhet utanför oljeindustrin och efter en tid god tillgång på olja respektive lågt oljepris med god lönsamhet i samhället i stort samtidigt som oljeindustrin tar stryk och efter en tid drar ned på prospektering och borrning. Som leder till brist och högre priser.

Vi kan alltså anta att vi kommer fortsätta se kraftiga pendlingar i priset på olja och andra energislag eftersom samma resonemang kan föras för exempelvis gas eller kol. Därmed kan vi också förvänta oss kraftiga svängningar i ekonomin i allmänhet.

För varje sådan cykel av upp- och nedgång slås ett antal företag ut, ett antal människor blir arbetslösa och nästa omgång källor som ska utvinnas blir lite svårare och därmed dyrare. Färre företag, färre i arbete och dyrare energiproduktion gör att det blir mindre pengar över till annat än det nödvändigaste och därmed minskar hela ekonomin. Så även om vi ser upp- och nedgångar i ekonomin är det rimligt att anta att topparna med tiden blir lägre och dalarna djupare. Tills vi når ett läge där vi inte kan klösa oss upp ur den senaste dalen och då börjar den riktiga utförsresan.

Gail har i sitt resonemang tagit med skuldsättning som ytterligare en viktig faktor men jag råder den intresserade att läsa hennes inlägg som är mer ingående än mina tolkningar av dem.

Nåväl, vi kan alltså förvänta oss växlande oljepriser och därmed även växlande priser på andra energibärare. Kombinerat med ostadigt klimat och oklar efterfrågan blir det ganska kaotiskt. Vi kan bara anta att priserna kommer att gå upp mot den nivå där delar av samhället inte längre har råd och att allt större del av våra slantar kommer att behövas för att tillgodose vårt energibehov.

Det skulle vara intressant med ett monetärt system baserat på energi. Priset på frukt och grönsaker skulle variera kraftigt med årstid och fraktsträcka medan priset på bensin på macken skulle variera mindre än vi är vana vid. (Ja, lite förenklat eftersom vi har skatter, frakter, raffinering etc.)

Så småning om kommer vi inte ha råd eller så uppstår brist. Långt innan dess har vi varit tvungna att dra ned på andra kostnader. På ett personligt plan kanske mat, nöjen, resor. Kanske väldigt mycket eftersom fler och fler av oss kommer att bli utan jobb när fler företag går omkull. För samhällets del blir det också att dra ned. Ska en väg byggas blir betongen, asfalten, stålet och frakterna dyrare eller svårare att få tag i då alla kräver energi och transporter. Det som kan bli billigare för samhället är arbetskraft eftersom konkurrensen hårdnar. Men totalt sett blir det mindre över för både enskild och samhälle, som drar ned.

Nån mer än jag som kommer att tänka på överarbetad personal i vården , vårdköer, överfulla barngrupper, obefintligt försvar, ett tandlösare rättsväsende eller tåg som inte kommer i tid – om de alls kommer fram?

Ekonomin betraktat som system är galet komplext. Det går nog inte att säga hur det kommer att uppföra sig, jag tror det enda man kan vara säker på är att det inte går att ta något för givet förutom att det för de flesta av oss kommer att bli sämre med tiden, både i privat avseende och vilka samhällstjänster vi har tillgång till.

Nu går svensk ekonomi bra, även USA talar om en stärkning, kanske tar världsekonomin ett skutt upp, räntorna normaliseras och hjulen börjar snurra. För dem som sitter med stora lån baserat på räntor kring en procent kan det bli jobbigt, för resten av världen blir det jobbigt när priset på olja stiger och okonventionell olja börjar ta fart igen. Senast några år efter det kommer nästa svacka och då tänker nog många att nollränta hjälpte sist…

Read Full Post »

Läsning?

Dystert men på något sätt stillsamt vackert. Beskrivningen av ett par som förbereder sig för civilisationens kollaps.

DN kultur tror, eller hoppas, att vi ska ta klimatförändringarna på allvar på grund av bränderna i Kanada. Det tror jag knappt. Speciellt inte som intresset för de mycket större bränderna i Ryssland är lika med noll.

Ett par riktigt bra inlägg av Gail Tverberg:

Read Full Post »

toxicolour

Din guide i kemosfären

Urvaken

Prepping för alla!

Our Finite World

Exploring how oil limits affect the economy

Förberedd

Det du önskar att du hade läst innan det händer. En blogg om vardagstrygghet och krisberedskap i ett allt mer sårbart samhälle