Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for september, 2013

Antag en marknad bestående av frukt, pengar och värdepapper. Vid något tillfälle finns det 1.000 kg frukt, 10.000 kr pengar (halva marknaden) och 10.000 kr värdepapper (andra halvan av marknaden). Av någon anledning höjs värdet på värdepapper så att det vid ett senare tillfälle finns 20.000 kr värdepapper. Priset på frukt bör då ha ökat från 20 kr/kg till 30 kr/kg.

Men om fruktodlarna inte tar hänsyn till den finansiella marknaden, allmänheten inte betalar mer (t.ex. p.g.a. konstanta löner) och värdepappersinnehavarna inte köper upp frukten så förblir priset vid 20 kr/kg och de som har värdepapper kan i princip köpa all frukt för sina värdepapper. Den som i tid köper upp frukt för sina värdepapper kommer då att få dubbelt så mycket frukt som innan värdehöjningen på värdepapper. Allmänheten som i huvudsak har vanliga pengar får samma mängd frukt som före värdehöjningen.

Förr eller senare kommer värdet på pengar och värdepapper (räknat i frukt) att sjunka för att återspegla förhållandet 1.000 kg frukt och 30.000 kr, alltså 30 kr/kg. I det läget kan värdepappersinnehavarna köpa 2/3 av frukten istället för hälften; en omfördelning av tillgångar.

Men, om hälften av frukten i tysthet redan köpts av några värdepappersinnehavare som gjort sig av med alla pengar och värdepapper för att istället tjyvhålla på den köpta frukten så består nu marknaden av 500 kg frukt och 30.000 kr pengar samt värdepapper. Frukten som finns på marknaden kommer alltså att kosta 60 kr/kg. Så de som bara har pengar eller inte hoppat av i tid kan nu bara köpa 1/3 av vad de kunnat tidigare; en omfördelning av tillgångar.

Vad jag ser i det som länkas nedan och hela den pågående nästan inflationsfria ekonomiska ”boomen” på finansmarknaden är en omfördelning av reella tillgångar från dem som inte har värdepapper till dem som har värdepapper och hoppar av i tid.

Tänker jag fel?

Den som vill kan ju ersätta ”frukt” med t.ex. guld, olja eller jordbruksmark som Kina nu köper upp (rätten till) – för dollar…

Annonser

Read Full Post »

Inte så muntert, ett par referat av rapporten.

Erik Paulsson Rönnbäck:

Det viktigaste ur rapporten:

• Mänskligheten har med största sannolikhet varit den dominerande orsaken till att jordens klimat har blivit varmare sedan 1900-talets mitt. Jordens medeltemperatur beräknas fram till 2000-talets slut stiga med minst 1,5 grader Celsius, jämfört med medeltemperaturen 1850. Om ökningen inte hindras finns risken för allt fler och längre värmeböljor.

• Klimatpanelen räknar dessutom med att havsnivåerna kommer att fortsätta stiga, men nu i ett snabbare tempo än vad som har skett under de senaste 40 åren.

• Enligt rapporten har bevisen för att människan påverkar klimatet stärkts genom fler och allt bättre observationer och klimatmodeller.

• Förändringarna av jordens klimat sedan 1950-talet saknar motstycke under de senaste tusentals åren. Sedan 1990 har varje nytt årtionde dessutom blivit varmare än det föregående, på ett sätt som inte finns registrerat sedan mätningarna påbörjades 1850.

•För att hindra utvecklingen krävs minskningar av utsläppen.

och

SvD:s Jenny Stiernstedt har intervjuat Naturskyddsföreningens generaldirektör Svante Axelsson om IPCC:s rapport:

– Det är återigen samma huvudbudskap som i tidigare rapporter. Man är mer solid, man har mer faktaunderlag, mer nyanser – men huvudbudskapet är en tröttsam upprepning av vad man sagt nästan sedan Svante Arrhenius på 1890-talet. Forskarna är glasklara med vad som gäller. Frågan blir varför politikerna springer runt i dimma och inte vet vad man ska göra av det här.Något som överraskar?

– Jag tycker att det är lite överraskande att havet tycks kunna ta emot så mycket värme. Energiinflödet är lika stort men luften får lite nådatid när haven buffrar.

– Det är ju jätteskönt om vi kan få några år till att ställa om eftersom vi kör på övertid just nu. Men det får inte innebära att man tror att det är lägre klimatförändringar, det är bara det att vi har ett ekosystem som buffrar oss lite grann – kanske.Ser du några risker med det?

– Ja, förstås. Att man ändrar spannet på klimatkänsligheten beror bland annat på att havet buffrar mer. Men det gäller att vara tydliga med det – vilket jag tycker att forskarna varit – så att de inte ger någon signal om att det är en ny trend eller inte lika allvarligt. De berättar bara hur det fungerar.

För den som själv vill läsa IPCCs egen ”Sammanfattning för makthavare” finns den här: http://www.climatechange2013.org/images … ep2013.pdf

  • Torra områden blir torrare, blöta blir blötare.
  • Havet buffrar för tillfället temperaturökningen. En oväntat stor del av temperaturökningen ”går in i” havsvattnet vilket gör att luften inte värms upp så mycket. Vi märker inte hur mycket temperaturen stiger men när havet slutar buffra fortsätter land och luft att värmas, troligen i snabbare takt (eftersom vi fortsätter att öka utsläppen).
  • Havshöjningen blir snabbare än väntat (eftersom havet tar upp mer värme så att arktis och antarktis smälter av snabbare och vatten utvidgas vid uppvärmning).
  • Man är säker på att det sker och att människan ligger bakom merparten.

Nån vill antagligen invända att de bara är 95% säkra. Jag undrar om du som har den invändningen skulle köra över en bro som med 95% säkerhet rasar vid överfart…

Lite lättillgängligare info om en del av svårigheterna, via SvT (t.o.m. januari 2014) http://www.svtplay.se/video/1480596/del-23

Nä, vi kanske inte har detaljerna men det behövs inte för att förstå att det vi håller på med leder till massdöd. Eller som sägs i denna 16-minutersfilm; vi behöver inte veta soldaternas kaloriintag eller deras uniformers sammansättning för att oroas av deras antåg: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=A7ktYbVwr90

Redan, med mindre än en grads höjning av temperaturen ser vi förvånande klimateffekter https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AMsNKG5N9bg och filmen förklarar också en del till synes märkliga fenomen. Det är dags att vi förändrar vårt sätt att leva.

Och, nej, att stigningen inte är jämn ändrar inte principen https://www.youtube.com/watch?v=geS6mtY0XsQ

Read Full Post »

I svåra tider frågas det oftare efter starka ledare.

Ett gammalt talesätt säger att man ska vara försiktig med vad man önskar, det kan gå i uppfyllelse. Här ett experiment av en amerikansk lärare på 60-talet vars elever undrade hur det kunde gå som det gjorde i Tyskland under andra världskriget.

Uppdatering: Filmen har tagits bort från UR play vad jag kan se, därav länken till den taskiga kopian på tuben.

Read Full Post »

Fick tips om filmen Utopia i USA som sändes av UR i slutet av augusti. Den kan ses till februari 2014.

Inte så genomtänkt men en tanke jag började tänka när jag såg den handlar om skatter.

Vanligen uppfattar jag att diskussionen om skatter handlar om höginkomsttagare mot övriga. Höginkomsttagarna vill ha lägre skatter för att få behålla mer av de större summor de drar in och vill kunna spara och investera utan att tillgångarna urholkas. Övriga menar att höginkomsttagarna har det så gott ställt att de mycket väl kan dela med sig.

Det som slog mig var att man kan se det på ett annat sätt. Man kan vara för ett skattesystem för att man tror på den goda staten och dess förmåga att göra livet lättare för dem som har det svårt eller så kan man misstro staten. Man kanske misstror dess förmåga att göra rätt, att veta vad folk behöver eller att den egentligen inte i första hand ser till medborgarnas väl.

Jag är för ordentliga skatter för jag menar att de som har det gott ställt bör dela med sig, men mot dem för jag har svårt att se att samhällsapparaten använder dem på bästa sätt för allas vårt bästa.

Det skulle vara en intressant diskussion att ha med några eftertänksamma personer.

Read Full Post »

APKALYPSO

och självhushållning

Urvaken

Prepping för alla!

Familjeprepping i Norden

Vägen fram till fullständig självförsörjning i flerårigt krisläge för en familj på 6 personer i södra Sverige. Pust och hurra!

Our Finite World

Exploring how oil limits affect the economy

Förberedd

Det du önskar att du hade läst innan det händer. En blogg om vardagstrygghet och krisberedskap i ett allt mer sårbart samhälle