Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for oktober, 2015

Lite mumsig fisk till middag? Smakar den lustigt eller har lite skum konsistens? Kanske plast i den. En fjärdedel av fisk köpt på marknader i Indonesien och Kalifornien innehåller plastskräp som vi människor dumpat i havet. De på bilden ovan försöker plocka bort lite av skräpet från sina stränder.

Torkan i Kalifornien leder till ransonering och på sina håll leverans av vatten till tankar som finns hos husägarna eftersom brunnarna sinar.

Bristen på lärare i matte och teknik svårartad, beskrivs i partsinlaga som en katastrof.

För situationen som pågår just nu ute i landets skolor går inte att beskriva på något annat sätt än som en nationell katastrof.

Skolverket bedömer att vi fram till år 2020 behöver examinera ytterligare cirka 17 000 lärare i de naturorienterande ämnena, teknik och matematik för att täcka behovet på högstadiet och gymnasiet. Samtidigt ligger prognosen från Universitets­kanslerämbetet på ungefär 3 000 personer, det vill säga en brist på cirka 14 000 lärare.

Sen oljepriserna.

Gail Tverberg på Our finite world har skrivit en, i vanlig ordning, pedagogisk förklaring till varför låga oljepriser är oroande och varför det låga priset inte sätter snurr på ekonomin. Gail ger ett antal argument, eller orsaker, till att det låga oljepriset tyder på något ekonomiskt otrevligt.

(*) Höga oljepriser leder till ekonomisk tillbakagång, Ekonomin har fått konstgjord andning av billiga lån och QE, den behandlingen biter inte så bra längre. Befolkningspyramiden gör att allt färre är i arbete. Efterfrågan på energi sjunker och det hänger, åtminstone delvis, ihop med ovanstående.

De låga priserna rör även andra råvaror vilket tyder på att det är en allmän efterfrågenedgång som rör det mesta av tillverkning. Oljepriset behöver ligga åtminstone under $60/bbl men helst under $40/bbl för att efterfrågan på olja ska öka men det går inte längre att producera olja med bibehållen lönsamhet till de priserna. Det kommer att leda till att producenter lägger ned eller går i putten. Därmed får vi än värre brist och snabbare prisuppgång om, eller när, efterfrågan börjar öka.

Börja om läsningen vid (*) ovan.

Oljan blir dyrare och dyrare att ta upp varefter mer okonventionell olja (tar sands, fracking, deep water drilling, arctic) måste ersätta den billiga oljan som är på väg att ta slut. Vi får som resultat av det en sågformad kurva som beskrivning av världsekonomin. Det kanske inte är så farligt, men, sågen lutar dessutom utför. Nedgångarna blir allt djupare och topparna inte så höga.

Intressanta tider väntar. De är dessutom inte så långt bort, jag gissar på max två år.

Annonser

Read Full Post »

Read Full Post »

Treårsdag!

Enligt WordPress är det bloggens treårsdag idag.

Under de tre åren har jag nog tagit upp det mesta jag haft på hjärtat. Funderar om jag ska försöka sammanställa på något sätt eller fördjupa ett eller annat. Bloggen har ca 300 besökare och 900 visningar i månaden så någon slags intresse finns det så det kan väl vara ok att fråga er som läser om det är något jag borde skriva mer om eller ta reda på eller fördjupa?

Annars blir det nog samma stuk som det varit sen sommaren.

Read Full Post »

Varefter klimatet förändras över jorden kommer saker att hända. Vad och var är osäkert eftersom förändringarna inte sprider sig jämnt och får olika effekter på olika platser. Det man kan anta är att de flyktingströmmar vi nu ser p.g.a. krig övertrumfas när folk börjar fly på grund av att de mister sina försörjningsförutsättningar. Vad händer med dem då, vad får de för status i världen? Som det är nu är man inte flykting om man flyr från svält eller brist på mark och saknar därmed skydd enligt fjärde Genèvekonventionen. Det inträffar sannolikt under mina barns tid, hur ska de hantera det när vi står handfallna inför de flyktingar vi har att hantera nu?

Vi lever för att känna men måste vara rationella för att överleva. Det finns stora faror i att bli för rationell precis som det finns stora faror i att vara överdrivet känslosam. Samhället kommer att förändras av ett eller annat, när ett yttre tryck i någon form blir den rådande ordningen övermäktig havererar systemet och förändringens tid inträder. Jag önskar och hoppas att vi, människorna, klarar att kombinera egen överlevnad med omhändertagande av andra. En förutsättning för det tror jag är att vi lär oss skilja på merparten som behöver hjälp och det fåtal som vill oss ont eller luras. Lyckas vi inte med det tror jag det är risk att medkänslan får stå tillbaka när harmsenheten över att ha blivit utnyttjade blommar ut.

Vi bombarderas av information och har en tendens att lättare ta till oss det som stämmer med våra åsikter än det som strider mot dem. Det är därför för en desinformatör en god taktik att använda sanna eller nästan sanna uppgifter och bara ibland blanda in rena lögner. En av de mer massiva desinformationskampanjerna vi råkar ut för nu är den ryska som sprider rykten om Sverige och desinformation till hela världen. Det är knappast möjligt att agera rätt och rationellt om man saknar korrekt faktaunderlag. Jag glömmer det ofta själv men frågorna ”vem vill förmedla detta” och ”varför vill man förmedla detta” eller ”vilka tjänar på att denna information sprids och hur kan de tänkas tjäna på det” är bra att ha i bakhuvudet.

Även på ett personligt plan drabbas man av informationsförvillelse. Bland annat har chipscancer och 6-8 brödskivor gjort oss väldigt tveksamma till larm och kampanjer av olika slag. Ibland med rätta men emellanåt bör man nog tänka på att det bland alla överdrivna varningar döljer sig en och annan värd att ta på allvar.

Read Full Post »

APKALYPSO

och självhushållning

Urvaken

Prepping för alla!

Familjeprepping i Norden

Vägen fram till fullständig självförsörjning i flerårigt krisläge för en familj på 6 personer i södra Sverige. Pust och hurra!

Our Finite World

Exploring how oil limits affect the economy

Förberedd

Det du önskar att du hade läst innan det händer. En blogg om vardagstrygghet och krisberedskap i ett allt mer sårbart samhälle