Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for maj, 2017

 

This summit brought together an amazing panel that consisted of John Michael Greer, James Howard Kunstler, Chris Martenson, Frank Morris, and Dmitry Orlov to talk about issues ranging from politics, the economy, the food we eat, immigration, labor, poverty, minorities, war, and much more.

Annonser

Read Full Post »

Funderar en del kring hur vargjakten i Sverige fungerar och alla konflikter som finns kring vargens vara eller icke vara. Man räknar och spårar och gör genetiska tester och fastställer hur många individer som ska finnas och flyttar runt dem och ändå, trots alla försök att göra något bra blir det ganska rörigt och argt. Kanske för att bra betyder olika saker för olika människor.

Jag har ingen som helst koll på hur det fungerar i renskötselland så det jag tänkt på gäller nog inte där men för resten av landet har jag en idé, eller ett förslag. Förslaget utgår från två saker. För det första vill många att det ska finnas frilevande varg i landet. För det andra är det många som ogillar att vargen ger sig på tamdjur och stryker kring byar på landsorten. Det går nog att ge båda parter det de önskar.

Vargar är smarta, de lär sig var det är farligt och inte. Därför är mitt förslag att vi inför ett helt nytt sätt att jaga varg.

Varje varg som kan skjutas från en position där skytten har kontakt med, antingen en byggnad som permanentbebos eller en permanent hage eller djurfålla eller tillfällig hage eller fålla som används vid skjuttillfället, får skjutas. Inga andra vargar får skjutas.

Givetvis måste den hage eller fålla som används tillfälligt innehålla tillräckligt många djur så man inte bara släpar runt på en anka eller nåt men det finns ett begrepp djurenheter och om fållan innehåller exempelvis en djurenhet så får man skjuta.

Inga andra vargar får skjutas, som sagt har jag ingen koll på renskötsel så förslaget kanske inte är lämpligt där. Om det blir för mycket varg i skogarna får man kanske göra avsteg från förslaget.

Med de förbehållen tror jag att förslaget skulle ge goda effekter. Folk som bor på landet, vare sig de har djur eller ej, kan bli av med de vargar som uppehåller sig vid bebyggelse eller där tamdjur hålls. Vargarna lär sig snart att om de går nära bebyggelse eller djurfållor så blir de dödade. Vargarna kommer därför att hålla sig utom synhåll för bebyggelse och djurfållor för att i stället leva gott i skogen där de inte stör.

Den nackdel jag ser är att det kan bli mycket varg i skogen så att folk räds att gå ut och plocka bär eller jaga. För att minska den oron och risken för tjuvjakt kan man tänka sig att tillåta användning av korthållsvapen för vargförsvar. Man kan låta bärplockare och jägare att få licens för pistol, björnspray, elchockvapen eller något annat lämpligt – självklart efter vanlig lämplighetsprövning och enklare utbildning samt trygg förvaring. Det måste tveklöst vara en rättighet att nyttja vapnet för försvar mot varg.

Om nån känner för att kommentera, var vänlig ta inte upp pseudodebatten om att enhandsvapen kan användas för annat. Min bestämda åsikt är att utbildade människor som genomgått utbildning samt lämplighetstest och förvarar vapnen på säkert sätt är ett försumbart problem jämfört med alla illegala vapen som flyter runt i landet. Ev. kommentarer i den riktningen raderas.

Read Full Post »

Regeringen planerar ett nytt skattesystem, ja delar av det, för bilar. Förslaget kallas ”Ett bonus–malus-system för nya bilar” (se det länkade citatet nedan).

Regeringen växlar upp klimatarbetet ytterligare. Miljöanpassade fordon med låga utsläpp av koldioxid får en bonus vid inköpstillfället, medan fordon med höga utsläpp av koldioxid får högre skatt de första tre åren. Det föreslås i en promemoria som Finansdepartementet remitterar idag.

Jag ska försöka avstå att använda kraftuttryck. Jag säger istället så här, jag blir ytterligt upprörd över det bedrägliga förslag som regeringen lägger fram. Det är bedrägligt på flera sätt.

  1. Det kommer inte att minska CO2-utsläppen nämnvärt.
  2. Det svärtar ned riktiga miljösatsningar.
  3. Det är bedrägligt genom att man ger sken av att det handlar om miljö när det bara handlar om att sno pengar utan att göra nästan något för miljön.

Hur menar jag nu då? Jo, om man vill minska användningen av en tjänst eller vara genom prissättning så prissätter man tjänsten/varan högt så att mer användning kostar mer. Man sätter INTE ett fast högt pris på varan/tjänsten då det leder till två effekter. För det första gör ett fast pris att man inte påverkas av hur mycket man använder varan/tjänsten. För det andra medför ett högt fast pris att man vill ha valuta för pengarna och snarare nyttjar varan/tjänsten mer än om den varit billig.

Om man sätter ett fast högt pris på vissa bilar medför det att kostnaden finns där oavsett om man kör mycket eller lite. Det finns alltså inget incitament att köra mindre när man en gång betalt den dyra fasta avgiften. Det blir då bara en fråga om ifall man har råd att betala eller inte.

Om man sätter ett rörligt pris så att man får betala mer ju mer man släpper ut så kommer man att (tvingas) släppa ut mindre. Det enklaste sättet att göra det är att beskatta bränslet i förhållande till hur mycket CO2 det släpper ut. Kort sagt att höja bränslepriserna. Med ett högre bränslepris för man betala mer ju mer man kör och ju mer bränsleslukande bil man kör. En liten bil som körs mycket får, helt riktigt, betala mer än en stor slösbil som körs lite. Det blir en direkt koppling mellan utsläpp och kostnad och kostnaden blir möjligen så hög att folk väljer att avstå vissa turer eller att samåka i högre grad och därmed minskar utsläppen.

Om man istället i första hand vill ha in pengar sätter man ett fast belopp på varje bil, oavsett hur mycket den används. Då måste alla betala och alla som har lika bilar måste betala lika mycket, oavsett om de kör mycket eller lite.

Detta menar jag är bedrägligt. Man motiverar en åtgärd genom att använda miljöargument när miljönyttan är negligerbar.

Detta menar jag svärtar ned miljösatsningar. Man låter miljöhänsyn klä skott för en åtgärd som inte medför några direkta miljöfördelar. Detta gör att folk enbart blir förbannade på att miljön kostar utan att ens få någon miljönytta för sin ilska.

Det är en förlora-förlora-situation.

Det gör mig jättearg! Jag tillhör de som tror att vi måste anstränga oss, mycket, för att komma tillrätta med miljö- och klimatproblem. Att då medvetet, med förmenta miljöargument, lura folk att anstränga sig (ekonomiskt) utan att ge dem någon miljönytta för sin ansträngning urholkar respekten för miljösatsningar bland dem som inte ser att det är ett bedrägeri. Bland dem som ser bedrägeriet urholkar det respekten för politiken. Dags att ge svenska greenwashpriset till regeringen, en regering där miljöpartiet sitter med? (Besk sarkasm om miljöpartiet där, jag har varit med i partiet men övergav det när det gick från att primärt handla om miljö till att mest handla om parti.)

Fy bubblan vad arg jag blir!!

Read Full Post »

I en intern skrivelse sätts fingret på situationen med slutsatsen att det inte finns några läkemedelslager – som många, också undersköterskor, sköterskor och läkare, tror. Vad skulle våra medborgare säga om de fick klart för sig hur situationen ser ut?

http://www.blt.se/blekinge/slar-larm-om-beredskapen-for-sjukhusens-mediciner/

 

Read Full Post »

Dr. Ond

Read Full Post »

Urvaken

Prepping för alla!

Our Finite World

Exploring how oil limits affect the economy

Förberedd

Det du önskar att du hade läst innan det händer. En blogg om vardagstrygghet och krisberedskap i ett allt mer sårbart samhälle